Kulmakerroin

Päättele suorien kulmakertoimet.

Mikä on x-akselin suuntaisen suoran kulmakerroin? Mikä on y-akselin suuntaisen suoran kulmakerroin?