Demostració àrea del triangle

Aquest material de Geogebra intenta demostrar com l'àrea d'un trinagle depèn de la longitud de la base i no dels seus costats. Per a practicar-ho moveu els punts A, B o C i fixeu-vos amb l'expressió de la fórmula de l'àrea del triangle.