FIGURKUNNSKAP. PARALLELLOGRAM

PARALLELLOGRAM. På skjermen er det tegnet opp en firkant (ABCD) i et rutenett. Skjæringspunktet mellom diagonalene er kalt E. Til høyre kan du lese av lengdene på sidene og lengdene på diagonalene og avstand fra to av hjørnene til E. Du kan også, hele tiden, lese av vinkelstørrelser. Det er mulig å flytte hjørnene A, B og D ved å dra i punktene. Punktet C kan du ikke "dra" i. Du kan flytte hele figuren (og koordinatsystemet) ved å holde "Shift" nede mens du drar med musa. Oppgaver til figuren legges ut på eget ark.