Zadanie6

Poniżej przedstawiony został wielomian w postaci ogólnej. Twoim zadaniem jest przedstawienie tego wielomianu w postaci czynników możliwie najmniejszego stopnia. Jeżeli będzie potrzebował wstawić do swojej odpowiedzi pierwiastek, użyj kombinację klawiszy „Alt”+”r” a następnie wpisz daną wartość, która zostanie wstawiona do pierwiastka. Jeżeli będzie potrzebował wstawić do swojej odpowiedzi potęgę danego stopnia, użyj kombinację klawiszy „Alt”+numer np. „Alt”+”2” jako potega drugiego stopnia.