APG_1uzd_17_09_2012

Author:
dace.kuma
Dots trijstūris ABC un trīs punkti P, Q, R, kas atrodas uz vienas taisnes. Konstruēt tādu trijstūri XYZ, kura virsotnes atrodas uz trijstūra ABC malām vai to pagarinājumiem, bet ΔXYZ malas vai to pagarinājumi iet attiecīgi caur punktiem P, Q, R.
Konstrukcijas gaita: 1) Caur P velk patvaļīgu taisni, kas krusto AB (.)Z1, BC (.)Y1. 2) X1 ir QY1 un RZ1 krustpunkts. 3) X ir AC un BX1 krustpunkts. 4) Z ir RX un AB krustpunkts. 5) Y ir PZ un BC krustpunkts.