Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Rekenblad en tekenvenster combineren

Zo mogelijk toont GeoGebra de grafische voorstelling van objecten in het Rekenblad ook in het Tekenvenster. Opmerking: De naam van het object komt overeen met de naam van de cel in het Rekenblad waarin je het object creëerde (v.b. A5, C1).

Instructies

1.

A1

Typ y = 0.5x in cel A1 en klik op Enter.
Opmerking: De overeenkomstige rechte A1 wordt ook getoond in het Tekenvenster.
2.

A2

Typ de coördinaten (1, 3) in cel A2.
3.Toolbar Image Klik in het Tekenvenster om de Knoppenbalk te tonen.
4. Toolbar Image Activeer de knop Evenwijdige rechte. Klik achtereenvolgens op de rechte A1 en het punt A2 om een evenwijdige rechte te creëren door punt A2.

Probeer het zelf...