Háromszög súlypontja, nevezetes egyeneseinek egyenlete

Egy háromszög csúcspontjai: A(4; –4), B(0; 6), C(–4; –2). [/b] a. Határozzuk meg a háromszög AB oldalával párhuzamos középvonal egyenletét és hosszát! b. Határozzuk meg a háromszög súlypontjának a csúcspontoktól való távolságát! c. Írjuk fel a háromszög B csúcspontján áthaladó súlyvonala egyenletet! d. Írjuk fel a háromszög A csúcsából induló magasságvonal egyenletét! e. Határozzuk meg a magasságvonal x tengely pozitív irányával bezárt szögét!