Od Ffwythiannau

Llusgwch y pwynt A ar draws y gromlin. Cliciwch ddwywaith ar f(x) yn y ddewislen i newid y ffwythiant.

Mae ffwythiant yn od os f(-x) = -f(x) ar gyfer yr holl werthoedd x. Mae hyn yn golygu bod graff y = f(x) รข chymesuredd cylchdro (trefn 2) o amgylch y tarddbwynt.