Undersökning av några polynoms nollställen

Författare/skapare:
Mårten hultgren
I denna uppgift skall du undersöka antalet nollställen för andra- , tredje- och fjärdegradsfunktioner. Undersök en kategori i taget genom att bocka i/bocka ur motsvarande rutor. Drag i "glidarna" och undersök. Sammanfatta dina resultat och försök även förklara sambanden