Ekstra oppgaver til rette linjer

I denne appletten kan dere endre stigningstall og konstantledd ved å dra på gliderene. Hvis dere skal skrive inn noe mer nøyaktig (som 5/3), må dere gjøre det manuelt. Dobbeltklikk på det dere vil endre i margen til venstre for å endre verdien til enten stigningstallet eller konstantleddet. Dere kan finne løsningene til oppgave 2 med denne appletten også ved å "prøve og feile" med verdier til grafen blir lik som i oppgaveteksten og lese av. Dere kan strekke ut eller krympe aksene ved å holde inne "shift" (knappen over ctrl på tastaturet) mens dere tar tak og drar i aksen.