Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran kuvaaja

Syötä funktion kulmakerroin k ja vakiotermi b. Tutki kuvaajaa siirtämällä suoralla olevia kahta pistettä. Arvot voivat olla myös murtolukuja, esim. kaksi kolmasosaa syötetään muodossa "2/3".