Suoran kuvaaja

Tekijä:
pno1963
Syötä funktion kulmakerroin k ja vakiotermi b. Tutki kuvaajaa siirtämällä suoralla olevia kahta pistettä. Arvot voivat olla myös murtolukuja, esim. kaksi kolmasosaa syötetään muodossa "2/3".
1. Miten suoran kulmakerroin näkyy kahden pisteen välisessä etäisyydessä? 2. Miten vakiotermi vaikuttaa kuvaajaan? 3. Miten saat suorasta a) laskevan, b)nousevan, c) vaakasuoran?