Problema 1 PAU juny 2014 Matemàtiques CCSS Sèrie 3

En Pol, la Júlia i la Maria han comprat un regal. La Júlia ha gastat la meitat de diners que la Maria, i en Pol n’ha gastat el triple que la Júlia. a. Expliqueu raonadament si amb aquestes dades en tenim prou per a determinar quant ha gastat cadascun d’ells.   b. Si a més ens diuen que entre tots tres han gastat 63 €, quant ha gastat cadascú?