Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Mirall esfèric

Podreu entendre l'obtenció d'imatges amb un mirall esfèric arrossegant el punt lliure A. Canviar el radi del mirall i la potència del propi mirall també és possible.