Sinus og cosinus i en retvinklet trekant

Geogebra arbejdsark, som viser sammenhængen mellem sinus og cosinus og sider og vinkler i en retvinklet trekant. Man kan flytte punktet C vandret ad x-aksen og punktet B lodret op og ned.
Undersøg forhold mellem siderne i de to ligedannede retvinklede trekanter. Undersøg dels forhold mellem siderne i de enkelte trekanter og dels forhold mellem samme sider i de to trekanter. Hvad har disse forhold med sinus og cosinus at gøre?