Fig 034

Si dos costats d’un triangle són iguals a dos costats respectius d’un altre triangle, i si l’angle comprés entre els primers és més gran que l’angle comprés entre els segons, el tercer costat del primer triangle és més gran que el tercer costat del segon.