Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Een mooi, verzorgd en dynamisch bord!

dynamische applets... je bordspiegel zag er nog nooit zo verzorgd uit...

Met het verschijnen van dynamische applets kon je eindelijk mooi een redenering opbouwen zonder dat je bord een rommeltje wordt. Je kon alles mooi vooraf opbouwen, zelfs een stap terugzetten, zonder de bordveger te gebruiken.

Extra toeters en bellen

Je kan aan dit bestand nog extra toeters en bellen toevoegen: een functiewaardentabel, het berekenen van een aparte functiewaarde enz... Prachtig materiaal voor 'Wat als'-vragen. Met aanvinkvakjes controleer je wat wel/niet getoond wordt.
In een functiewaardentabel kan je heel mooi staartgedrag en/of grensgedrag bestuderen, maar even goed het tekenverloop van een eerstegraadsfunctie, of de symmetrie van een parabool... Alleen: laat de leerlingen zelf ook nog denken i.pv. meteen alles op het computerscherm te gooien