Repetyrorium - Funkcje trygonometryczne - Zadanie 5a

Interpretacja graficzna rozwiązania zadania 5a - treść zadania można znaleźć na [url]www.rzonsol.pl[/url]