Rješavanje linearnih jednadžbi

Klikni na gumb "Nova jednadžba" i dobit ćeš linearnu jednadžbu koju trebaš riješiti. Kada ju riješiš klikni na gumb "Provjeri rješenje" kako bi provjerio (provjerila) ispravnost tvog rješenja.