Komponentteihin jakaminen

Tasovektorin komponenttiesitys on helppo muodostaa, kun tunnetaan vektorin pituus ja vaihekulma.   [br]
Yllä olevassa kuvassa voidaan perustrigonometrian perusteella sanoa, että[br][br][math]\LARGE \begin{eqnarray}[br]cos(\theta)=\frac{a_x}{|\vec a|} &\Leftrightarrow& a_x=|\vec a|\cdot cos(\theta)\\[br]sin(\theta)=\frac{a_y}{|\vec a|} &\Leftrightarrow& a_y=|\vec a|\cdot sin(\theta)\\[br]\end{eqnarray}[/math].[br][br]Tällöin [br][br][math]\LARGE \begin{eqnarray}[br]\vec a & = & a_x\vec i+a_y\vec j\\[br]&=& |\vec a|cos(\theta)\vec i+|\vec a|sin(\theta)\vec j\\[br]&=&|\vec a|(cos(\theta)\vec i+sin(\theta)\vec j)[br]\end{eqnarray}[/math]
Esimerkki 1.
Voiman [math]\Large \vec F[/math] suuruus on 150 N ja vaihekulma [math]\Large 120\degree[/math]. Määritä voimavektorin komponenttiesitys.[br][br][math]\Large |\vec F|=150 N\text{ ja }\theta=120\degree[/math][br][br]Koska [br][math]\Large F_x=|\vec F|cos(\theta)=150N\cdot cos(120\degree)=150N\cdot(-\frac{1}{2})=-75N\\[br]\Large F_y=|\vec F|sin(\theta)=150N\cdot sin(120\degree)=150N\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=75\sqrt{3}N\approx 130N[/math],[br][br]niin [math]\Large \vec F=-75N\vec i+130N\vec j[/math].

Information: Komponentteihin jakaminen