Kolorowe latawce / Colorful kites

Autor:
Jerzy Mil
Pokoloruj drugi latawiec zmieniając kolory według schematu przedstawionego w kółkach. Color the second kite changing colors according to the scheme shown in circles.
Przycisk Losuj/ Random - losowanie nowego zadania. Przycisk Sprawdź / Check - sprawdzenie poprawnego rozwiązania. Błędnie pokolorowane elementy są zakreskowane właściwym kolorem. Kolor wybierasz klikając klikając w kolorowy kwadrat w palecie kolorów. Aktywny kolor wyróżniony jest czarną ramką. Kolorujesz latawiec klikając w jego element. Button Losuj / Random - draw a new task. Button Sprawdź / Check - check the correct solution. Wrong colored elements are hatched right color. Color're selecting by clicking the colored square in the color palette. Active color highlighted by a black box. Kite coloring by clicking the item.