Opgave 1, E

Her er to trekanter med samme sidelængder. Du kan dreje trekanterne ved at hive i det røde punkt. Er de to trekanter altid ligedannede, når de har samme sidelængder?