Functies herkennen aan hun grafiek deel 4.

Functies herkennen aan hun grafiek deel 4.
[b]Versleep de bolletjes die rechts staan op de gepaste plaats naar links! Bij een goed antwoord verschijnt er een tekst op het scherm.[br]Druk op reset en oefen nog eens. De grafieken links staan dan op een andere plaats.[/b]

Information: Functies herkennen aan hun grafiek deel 4.