A12. La ferramenta "Punt mitjà o centre"

La mediatriu és la recta perpendicular a un segment que passa pel seu punt mitjà GeoGebra permet construir els objectes geomètrics de varies maneres. Podeu utilitzar altres ferramentes per a dibuixar la mediatriu. 1r. Activeu la ferramenta "Punt mitjà o centre" Toolbar Image i cliqueu el segment "s". També podeu clicar els punts "A" i "B". 2n. Anomeneu "M" al punt central del segment. Geogebra distingeix entre lletres majúscules i minúscules. 3r. Activeu la ferramenta "Recta perpendicular" Toolbar Image i cliqueu el segment "s" i el punt mitjà "M". 4t. Anomeneu "m" a la mediatriu. Recordeu que GeoGebra distingeix entre majúscules i minúscules. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.