Ex 1. Optimització.

Es disposa d’una tela metàl·lica de 100 metres de longitud per cercar una regió rectangular. Quines han de ser les dimensions del rectangle (x,y), per tal que l’àrea del romboide format per la unió dels punts mitjans dels costats del rectangle, sigui màxima?

Information: Ex 1. Optimització.