Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja

1) Tarkastele, kuinka polynomifunktion f(x)=ax^2+bx+c kuvaaja riippuu kertoimista a, b ja c. Tee selvitys jokaisen kertoimen suhteen. 2) Kuinka monta nollakohtaa polynomifunktiolla on?

Information: Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja