FORMA CANÒNICA D'UNA EQUACIÓ DE SEGON GRAU

Tema/es:
Equacions
Fixem-nos en algunes característiques de les equacions de segon grau. Si donada una equació general dividim tots els termes entre a obtenim una altra equació on és i és . Es demostra que i són respectivament la suma i el producte de les solucions de l’equació original
Fem alguns exercicis. Contesta a la teva llibreta de classe. Assigna els valor que vulguis als paràmetres a, b i c el rang dels paràmetres és [-10, 10]. Pots assignar els valors dels paràmetres movent els punts lliscants o escrivint-los directament dins la casella corresponent. Comprova quines són les solucions de l’equació corresponent i quin són els valors de s i p. Comprova quines són les solucions de l’equació canònica. Fixa’t en la interpretació gràfica. De quin color és la traça corresponent a l’equació i a l’equació ? Explica el perquè de les teves respostes. Els dos gràfics són sempre còncaus o convexos ? N’hi ha algun que sempre sigui igual ? A quina equació correspon el gràfic que es manté sempre còncau ? Perquè ? Com són entre elles les dues equacions ?