Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

FORMA CANÒNICA D'UNA EQUACIÓ DE SEGON GRAU

Fixem-nos en algunes característiques de les equacions de segon grau. Si donada una equació general dividim tots els termes entre a obtenim una altra equació on és i és . Es demostra que i són respectivament la suma i el producte de les solucions de l’equació original