Lineær funksjon

Dette er en lineær funksjon. Prøv å endre verdiene for [math]a[/math] og [math]b[/math] og prøv å legge merke til hva som skjer.