Promjena koeficijenata uz pomoć klizača

Istražimo dinamičan način ispitivanja utjecaja koeficijenata na kvadratnu funkciju f(x) = a * x^2 + b  tako što ćemo, uz pomoć klizača, mijenjati vrijednosti koeficijenata.

Upute

1.Toolbar Image Kreirajte varijablu a = 1. Napomena: Varijabla će se prikazati automatski kao klizač u Algebarskom prikazu.
2. Prikažite varijablu a kao klizač u Grafičkom prikazu. Savjet: Kliknite na ikonu Pokaži / Sakrij pokraj broja a u Algebarskom prikazu.
3.Toolbar Image Upišite kvadratnu funkciju f(x) = a * x^2. Savjet: Ne zaboravite upisati zvijezdicu * ili ostaviti razmak između a i x^2.
4.Toolbar Image Promijenite vrijednost klizača u a = 2 pomičući točku na klizaču i promatrajte kako to utječe na graf funkcije.
5.Toolbar ImageKreirajte klizač b koristeći alat Klizač. Savjet: Odaberite alat i kliknite na Grafički prikaz. Koristite zadane postavke i odaberite U redu.
6.Toolbar ImageUpišite funkciju f(x) = a * x^2 + b. Savjet: GeoGebra će prikazati ovu novu funkciju f umjesto stare.
7.Toolbar ImageMijenjajte vrijednosti klizača a i b, istražujući kako oni utječu na graf ove funkcije.

Pokušajte sami...