Sinus og cosinus i enhedscirklen med skaleret trekant

Forfatter
Lyngkær, String_1
Figuren demonstrerer sammenhængen mellem definitionen af sinus og cosinus og ALLE retvinklede trekanter, der findes.
På venstre graf kan punktet R_v flyttes, hvorved vinklen v og sin(v) og cos(v) ændres. Derpå kan trekanten på højre graf skaleres ved at ændre skalafaktoren k. Man kan indtaste, hvor lang en hypotenuse, der skal skaleres til.