Bestämning av räta linjens funktion, varierande graf

1. Du ser en graf som ständigt ändrar utseende. Klicka på paussymbolen längst ner till vänster i koordinatsystemet. 2. Funktionens ekvation kan skrivas y = kx + m. Bestäm funktionens k- och m-värde samt dess ekvation. 3. Markera aktuella checkboxar för att kontrollera dina svar. 4. Avmarkera checkboxarna och starta om animeringen genom att klicka på symbolen i övre högra hörnet. 5. Pausa igen efter en stund. 6. Upprepa punkterna 2-5 tills du får rätt svar några gånger i följd.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB