Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Množina bodů které mají stejnou vzdálenost od různoběžek

Množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou různoběžek - osa úhlu Hýbejte posuvníkem v, který určuje vzdálenost bodů od přímek a a b Červeně se vyznačí hledaná množina