DELNA ODVODA in TANGENTNA RAVNINA

Avtor:
Hana
Odvod funkcije y=f(x) v točki P je smerni koeficient tangente na graf te funkcije v tej točki. Kaj pa je odvod v prostoru? Kaj pomeni odvajati funkcijo v dveh spremenljivkah? Spoznal boš, da je v resnici odvod funkcije v dveh spremenljivkah tesno povezan z odvodom v eni spremenljivki.
Opazil si, da lahko obravnavaš odvoda funkcije z=f(x,y) kot navadna odvoda, seveda ob predpostavki, da je ena od dveh spremenljivk konstanta. - Ali si razlagaš, kaj predstavljajo geometrijsko premice šopa premic s središčem v točki P in ki pripada tangentni ravnini? - Katere značilnosti ima funkcija z=f(x,y) v točki P, če tu odvod funkcije ne obstaja? Pomisli na stožec!