DELNA ODVODA in TANGENTNA RAVNINA

Avtor:
Hana
Odvod funkcije y=f(x) v točki P je smerni koeficient tangente na graf te funkcije v tej točki. Kaj pa je odvod v prostoru? Kaj pomeni odvajati funkcijo v dveh spremenljivkah? Spoznal boš, da je v resnici odvod funkcije v dveh spremenljivkah tesno povezan z odvodom v eni spremenljivki.