Napoleonove točke

U ovom ćete uratku uočiti dvije zanimljive točke trokuta: prvu i drugu Napoleonovu točku. Te su točke nazvane u čast francuskog vojskovođe, državnika i cara Napoleona Bonapartea (1769.-1821.) za kojeg se vjeruje da je otkrio postojanje tih točaka. Nad stranicama trokuta konstruiramo jednakostranične trokute "prema van". Spojnice težišta tih jednakostraničnik trokuta i trećeg vrha polaznog trokuta sijeku se u točku koju nazivamo PRVA NAPOLEONOVA TOČKA. Nad stranicama trokuta konstruiramo jednakostranične trokute "prema unutra". Spojnice težišta tih jednakostraničnik trokuta i trećeg vrha polaznog trokuta sijeku se u točku koju nazivamo DRUGA NAPOLEONOVA TOČKA.

Odabirom potvrdnog okvira prikazuje se željena Napoleonova točka. Mijenjajući položaj vrhova polaznog trokuta uvjeri se da se spojnice težišta i trećeg vrha polaznog trokuta uvijek sijeku u jednoj točki.