Lineaarinen epäyhtälö

Ensimmäisen asteen epäyhtälön ratkaiseminen etenee samalla tavoin vastaavan yhtälön, ellei ole tarvetta kertoa tai jakaa epäyhtälöä negatiivisella luvulla:[br] [br][list][*][color=#0000ff]siirrä muuttujatermit epäyhtälön toiselle ja vakiotermit toiselle puolelle, [br][/color][/*][*][color=#0000ff]suorita vaaditut laskutoimitukset, [br][/color][/*][*][color=#0000ff]kerro tai jaa epäyhtälö muuttujan kertoimella. Muista kääntää epäyhtälömerkki, jos kertoja/jakaja on negatiivinen luku.[/color] [/*][/list][br][b]Esimerkki 1.  [/b][br][br]   [math]\Large\begin{eqnarray} & 2x-1&<5-x&\\[br]\Leftrightarrow & 2x+x&<5+1\\[br]\Leftrightarrow &3x&<6&|:3\\[br]\Leftrightarrow &x&<2\end{eqnarray}[/math][br] [br][b]Esimerkki 2. [/b][br][br]  [math]\Large\begin{eqnarray} &3-2x&>x+2&\\[br]\Leftrightarrow & -2x-x&>2-3\\[br]\Leftrightarrow &-3x&>-1&|:(-3)\\[br]\Leftrightarrow &x&\textcolor{red}{<}\frac{1}{3}\end{eqnarray}[/math] [br]  [br][br][b]Esimerkki 3.[/b] Ratkaise  [math]\Large \frac{4-ax}{2}+\frac{3+x}{3}<2[/math]. [br][br][br]  [math]\Large\begin{eqnarray} &\frac{4-ax}{2}+\frac{3+x}{3}&<2&|\cdot 6\\[br]\Leftrightarrow &3(4-ax)+2(3+x)&<12\\[br]\Leftrightarrow &12-3ax+6+2x&<12\\[br]\Leftrightarrow &(2-3a)x&<-6[br]\end{eqnarray}[/math][br][br][br]Koska epäyhtälössä on parametri [i]a [/i] muuttujan kertoimessa, meidän on tarkasteltava kolme eri tapausta: [br] [list][*]Jos [math]\Large 2-3a>0 \;\Leftrightarrow\;a<\frac{2}{3}[/math], silloin [math]\Large x<-\frac{6}{2-3a}=\frac{6}{3-2a}[/math] . [br][/*][*]Jos [math]\Large 2-3a=0 \;\Leftrightarrow\;a=\frac{2}{3}[/math], silloin ei ole olemassa ratkaisua ([math]\Large 0 \not < -6[/math] ) . [/*][*]Jos [math]\Large 2-3a<0 \;\Leftrightarrow\;a>\frac{2}{3}[/math], silloin [math]\Large x>-\frac{6}{2-3a}=\frac{6}{3-2a}[/math]  [/*][/list]

Information: Lineaarinen epäyhtälö