Vieruskulmat

Alla voit tutkia vieruskulmien suuruuksia.
Tee tehtävät vihkoosi: 1. Laske yhteen vieruskulmien asteluvut kolmessa eri tilanteessa. 2. Mikä on vieruskulmien astelukujen summa? Pysyykö se aina samana? 3. Erään kulman suuruus on 50°, mikä on tämän kulman vieruskulman suuruus? 4. Onko mahdollista, että kulmat, joiden asteluvut ovat 74° ja 121° ovat toistensa vieruskulmia? 5. Mistä voit päätellä vieruskulmien astelukujen summan, vaikka et näkisi kulmien astelukuja?