Spiegelapplet

Deze applet hoort bij opgave 26-29 van Getal en Ruimte 1 vmbo-BK H7

Gemaakt door J.T. de Jager