Constructie van het beeld door een homothetie: Voorbeeld 3

Auteur:
siminnae
Voorbeeld: Constructie van het beeld van een vlakke figuur door een homothetie. Een homothetie is volledig bepaald door zijn centrum en zijn factor. Onderstaand voorbeeld laat je toe om het beeld door de homothetie h(A, 2) te tonen. In onderstaand voorbeeld zijn de abscissen niet genoteerd. Het is echter aan te raden de hoekpunten van de rechthoek aan te duiden met een grote letter (vijfhoek ABCDE). Ook de beeldpunten A'B'C'D'E' van de vijfhoek zijn niet aangeduid.
Teken zelf het beeld van de homothetie h(A, 2). Ga stap voor stap tewerk: Geef elk hoekpunt van de vijfhoek een naam (ABCDE). Stap 1: teken de rechten door centrum A Stap 2: duidt de abscissen aan op de rechten Stap 3: teken de beeldpunten (notatie A'B'C'D'E' ) Stap 4: teken het beeld van de rechthoek