Polynomier

Her kan I eksperimentere med forskellige polynomier. Ved at rykke på skyderne kan I ændre på tallene og .
Prøv at få grafen for polynomiet frem. Beskriv grafen. Hvor mange gange skærer den x-aksen? I kan aflæse koordinaterne til punkterne i venstre side. I hvilket punkt skærer den y-aksen? Prøv at få grafen for frem. Beskriv, hvordan den ser ud. Prøv jer frem med nogle forskellige polynomier ved at rykke på skyderne, og forsøg at svare på spørgsmålene: - Hvad betyder værdien af for grafen? - Hvor mange nulpunkter (skæringer med -aksen) kan et tredjegradspolynomium have? Hvad med et fjerdegradspolynomium? Kan I opstille en generel hypotese? - Hvor mange toppunkter kan et femtegradsdpolynomium have? Kan I opstille en generel hypotese?