Kako stvoriti grupu

Nova grupa stvara se na jedan od sljedećih načina:
  • Kliknite na www.geogebra.org/groups i odaberite gumb Nova grupa
  • Na vašoj GeoGebra profilnoj stranici, otvorite karticu Grupe te odaberite Nova grupa iz padajućeg izbornika koji se otvara klikom na gumb + Novo .
Počnite stvarati svoju novu Grupu upisivanjem osnovnih metapodataka u Postavkama Grupe.
Image

Naziv grupe

Upišite naziv grupe

Opis

Dodajte opis grupe koji olakšava izbor novim korisnicima (budućim članovima Grupe).

Dozvole

Odlučite kome će biti dozvoljeno postavljanje materijala i objava u vašoj grupi. Možete izabrati između sljedećih opcija:
  • Samo vlasnici
  • Vlasnici i članovi

Zadane postavke

Postavke uređivanja Odlučite kome će biti dozvoljeno postavljanje materijala i objava u vašoj grupi. Možete izabrati između sljedećih opcija:
  • Samo autori
  • Autori i vlasnici
  • Autori, vlasnici i članovi
Automatsko označavanje Odlučite hoće li se gumb Provjera prikazati za određene Zadatke koji se mogu automatski provjeriti (tj. pitanja višestrukog odabira i otvorena pitanja s primjernim odgovorom). Članovi smiju koristiti ovaj gumb kako bi odmah provjerili svoje odgovore i ispravili ih ako je to nužno. Napomena: Vlasnik smije promijeniti zadane postavke za svaki Zadatak i objave zasebno.

Obavijesti

Odlučite želite li biti obaviješteni o....
  • Novim objavama
  • Novim komentarima
  • Novim članovima grupe
Napomena: Možete također izabrati učestalost primanja obavijesti (odmah, satno, dnevno ili tjedno).
Spremi Nakon ispunjavanja podataka o grupi, molimo da kliknete Spremi da biste stvorili svoju Grupu i mogli pozvati ostale korisnike da se pridruže.