Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Układ współrzędnych / Coordinate system

Przesuń czerwony punkt na wyświetlone współrzędne i kliknij przycisk Sprawdź. By wylosować kolejne zadanie kliknij Losuj. Move the red dot on the display coordinates, and click Check. To draw another task, click Draw.