Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Gebruik van het rekenblad (2de graad)

Gegevens invoeren en verwerken

In dit werkblad leer je
  • gegevens invoeren in het rekenblad
  • formules gebruiken 
  • ingevoerde gegevens voorstellen in een staafdiagram

Handleidingen

In de helppagina's vind je meer informatie over het rekenblad van GeoGebra. Neem eerst even deze Rekenblad Snelgids door over gebruik van het werkblad. Bekijk zeker 1.1 en 1.3. Zorg dat je tijdens het leren kennis hebt gemaakt met Toolbar Image en Toolbar Image

Het onderstaande applet is de uitwerking van volgende opgave

Opgave Een klas van 15 leerlingen behaalde volgende resultaten op hun test, die op 10 punten staat: 8,7,8,8,4,9,7,7,6,6,6,8,2,5,9. Door een fout in de opgave krijgen alle leerlingen een punt extra.
  • Bereken het gemiddelde van de oorspronkelijke resultaten.
  • Stel deze resultaten voor in een staafdiagram.
  • Wijzig de oorspronkelijke resultaten en zie hoe gemiddelde en voorstelling mee wijzigen.

Stappenplan

Volg het stappenplan om het bestand op te bouwen in het onderstaande scherm.
- Typ in cel A1 het woord Punten en Enter
- Typ in cel A2 het eerste resultaat 8 en Enter. - Typ zo een na een alle resultaten in de cellen van kolom A.
- Typ in cel B1 het woord Punten + 1 en Enter
- Typ = in cel B2 en klik in cel A2. Typ vervolgens +1    Het getal in cel B2 is nu 1 hoger dan het getal in A2.  
- Klik op cel B2. De rand kleurt vet en in de hoek rechtsonder is een vierkantje. Ga op dit vierkantje staan, de muisaanwijzer verandert in een kruisje. Hou je muisaanwijzer ingedrukt en sleep verticaal naar de volgende cellen van de tweede kolom. Je voert zo de formule door voor alle resultaten.
Toolbar ImageSelecteer alle getallen in kolom B en selecteer op de knoppenbalk de knop Gemiddelde om het gemiddelde van de resultaten te berekenen. Het resultaat wordt getoond in de eerste vrije cel onder de kolom.
Toolbar Image Selecteer alle getallen in kolom B en klik in de knoppenbalk op de knop Onderzoek één variabele. Selecteer Staafdiagram in de lijst met grafische voorstellingen. Opmaak: Je kunt de kleur van het diagram en de breedte van de staven aanpassen in het eigenschappenvenster. Klik hiervoor in  de opmaakwerkbalk op Toolbar Imagehet icoon met het wieltje. Versleep met de muis de linkerrand van het statistisch venster naar links, zodat het eigenschappenvenster op het scherm verschijnt. Vink Bepaal automatisch Breedte uit en typ 1 in het tekstvak. Sluit het eigenschappenvenster door nogmaals op het wieltje te klikken en versleep eventueel de linkerrand van het statistisch venster terug tot je zowel de gegevens in het rekenblad als het staafdiagram kunt aflezen.
Wijzig tot slot een van de gegevens in kolom A. Je ziet dat automatisch ook het gemiddelde en het histogram aanpast worden.

Maak het nu zelf...

Lukt het niet, bekijk dan de opbouw in dit filmpje gemaakt in de offline ggb versie.

Je kunt het filmpje bekijken in een grotere schermweergave op toetsresultaten in het rekenblad