Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(355) Fuhrmann center

Fuhrmann center

P, the Furmann center is the center of the circumcircle of the Fuhrmann triangle. It is constructed as follows:
  • Define the midpoints MA, MB, and MC of the circular arcs on the sides of the triangle ABC.
  • Reflect these points about the corresponding sides, creating the points FA, FB, and FC.
  • Construct the triangle FAFBFC.
  • Construct the circumcircle of the triangle FAFBFC.
  • P, triangle center X(355) is the center of this circumcircle
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

middelpunt van de Fuhrmann-cirkel

P, het middelpunt van de Furmann-cirkel construeer je als volgt:
  • Definieer de middens MA, MB en MC van de cirkelbogen op de zijden van driehoek ABC.
  • Spiegel deze punten t.o.v. de bijhorende zijden en creëer de punten FA, FB en FC.
  • Construeer de driehoek FAFBFC.
  • Construeer de Fuhrman-cirkel, de omgeschreven cirkel van de driehoek FAFBFC.
  • P, driehoekscentrum X(355) is het middelpunt van deze cirkel.
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.