Problema 1183

Dades del problema

ABCD formen un paral·lelogram. El cercle de centre A i tangent a la diagonal BD talla a la prolongació de la diagonal AC en el punt E. El cercle de centre C i tangent a la diagonal BD talla a la prolongació de la diagonal AC en el punt F.
Image

Propietat a comprovar

Els punts EBFD determinen un paral·lelogram

Eines del GeoGebra proposades

Toolbar Image Segment   Toolbar Image Recta paral·lela   Toolbar Image Punt en objecte Toolbar Image Intersecció   Toolbar Image Polígon   Toolbar Image Recta Toolbar Image Recta perpendicular   Toolbar Image Relació entre dos objectes