Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Tondova uloha

Máme kružnici k se středem O a postupně body A,B,C,D tak, aby BCO byl rovnostranný trojúhelník. Osy úseček OA a OD se protínají v U a protnou kružnici k postupně v bodech X, Y (A (D) leží mezi X a U (Y a U)). S je průsečík přímek BX, CY. Dokažte, že SU prochází středem trojúhelníka BCO.