Siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Prism
Suwak zoom pozwala na skalowanie obrazu. Zmiana położenia punktu na czerwonym okręgu obraca układ do wektorów dookoła osi poziomej, a punktu na zielonym okręgu obraca dookoła osi pionowej. Granatowy suwak rozwija i zwija siatkę.