Ll01S01Ex01

Donades quatre rectes [math]OA[/math], [math]OB[/math], [math]OC[/math], [math]OD[/math], totes elles amb el mateix punt [math]O[/math], si [math]DOA=BOC[/math] i [math]AOB=COD[/math], els costats [math]OA[/math] i [math]OC[/math] estan en línia recta, així com els costats [math]OB[/math] i [math]OD[/math]

Movent els punts [math]A, B, C, D[/math] anireu veient com es modifiquen els angles. Observareu que si els punts [math]A, B, C, D[/math] no estan en l'ordre adequat el resultat no és cert.