Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Tangent- og sekantlinjer

Her vises tangentlinjen til f for x=a (svart), sekantlinjen gjennom punktene med x-koordinater a og a+h (rød), samt linjen gjennom (a, f(a)) med stigningstall den "nummerisk deriverte" gitt ved endringsraten til f fra a-h til a+h (grønn). Den blå linja er linja gjennom (a ,f(a)) med stigningstall gitt ved ( 8(f(a+h/2)-f(a-h/2)) - f(a+h)+ f(a-h) )/(6h).