Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce T3

Jsou dány různoběžky a, b, jejichž odchylka je 55° a úsečka PQ o délce 4cm. Přímka PQ svírá s přímkou a úhel 70°. Sestrojte čtverec ABCD tak, aby Aϵa, Bϵb, AB││PQ, │AB│=│PQ│. 4 řešení