מנסרה

נתונה מנסרה שבסיסה משולש שווה צלעות

מה אפשר לראות בשרטוט?