Evenwijdige rechten en loodlijnen - Oefening

Nu jij Teken de rechten a, b en c in drie verschillende kleuren als je weet dat a en b evenwijdig zijn en b loodrecht staat op c. Maak de namen van deze rechten zichtbaar. Duid de snijpunten die door deze rechten gevormd worden aan. Markeer eveneens de hoeken in deze snijpunten. Zorg voor de nodige markeringen.